top of page

 

Cabaret Incivic (any 2011)

Dir. Jordi Robles

 

Cabaret Incivic (estrena any 2007)

Dir. Jordi Robles

 

El meu món no cap en aquesta casa

Dir. Marta Betriu

 

Cia La Gallina de Metal

Creació d'Inés Guardia

 

Cia. Colibrindis

Creació d'Ivan Oset i Clàudia Vila

associació 
cultural
la incÍvica

Associació Cultural La Incivica came to be as the result of the merged work of artists of several disciplines, where actors, musicians and acrobats brought their respective expertise toward the creation of a performance styled in a raw-cabaret fashion. A core-solid performance that was shaped to be shown in theaters, on street performances and as parts of events such as vernissage, talks, conventions and even fashion runways. The crew were Jordi Robles, Marta Betriu, Maria Ribera, Miriam Escurriola, Ines Guardia, Ivan Oset, Claudia Vila and the musical band Lady in Black leaded by Aida Oset and Pablo Yupton. Along 10 years' trajectory, the company produced several projects which were showed among cultural centers (such as Casa Elizalde, Ateneu Santboià, La Capsa del Prat de Llobregat and Centro Cultural de Sarriá), off-theaters performances (including Teatro RaiArt de Barcelona and Sala Triángulo de Madrid), large-format celebrations (Fiesta Mayor de Sant Boi, Fiesta Mayor de l’Esquerra de l’Eixample, Parc Joan Miró) as well as in major musical events (like Jornadas Masia Cabanyes de Vilanova i la Geltrú, Factoria de les Arts de Terrassa and Festival Internacional de Benicássim).In 2007 the Associació released its first and most represented show Cabaret InCivic, on tour for 4 years. In 2009, Marta Betriu won the prize Beca Incubadora given by the Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot with the project El meu món no cap en aquesta casa (My world doesn't fit the house) which the Associació produced with the support of the public organization CoNCA, the theater Antic Teatre and the Festival Panorama d’Olot. By the time of its dissolution, some of its artists were launched with its own respective companies with still cabaret style, such as the CO. La gallina de metal or the CO. Colibrindis.

La Associació Cultural La Incívica fue el resultado de la fusión de artistas procedentes de distintas ámbitos. Actores, músicos y acróbatas entrelazaron sus disciplinas para crear espectáculos de creación con un marcado tono cabaretesco que pudieran representarse en circuitos teatrales de sala o calle y también, en eventos (inauguraciones, convenciones, pasarelas de moda, etc.). Sus componentes fueron, entre otros, Jordi Robles, Marta Betriu, Maria Ribera, Miriam Escurriola, Inés Guardia, Ivan Oset, Claudia Vila y el grupo musical Lady in Black liderado por Aida Oset y Pablo Yupton. Durante sus diez años de trayectoria, la compañía produjo numerosos espectáculos que fueron representados en centros culturales (Casa Elizalde, Ateneu Santboià, La Capsa del Prat de Llobregat, Centro Cultural de Sarriá), salas teatrales de pequeño formato (Teatro RaiArt de Barcelona, Sala Triángulo de Madrid), celebraciones de gran formato (Fiesta Mayor de Sant Boi, Fiesta Mayor de l’Esquerra de l’Eixample, Parc Joan Miró) y eventos de gran magnitud (Jornadas Masia Cabanyes de Vilanova i la Geltrú, Factoria de les Arts de Terrassa, Festival Internacional de Benicássim). El año 2007 l’Associació estrena su espectáculo Cabaret InCivic, el cual se mantuvo en gira hasta el año 2011. El año 2009, Marta Betriu ganó la Beca Incubadora que otorga el Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot con el proyecto El meu món no cap en aquesta casa. La Associació lo produjo  con el apoyo del CoNCA, l’Antic Teatre y el Festival Panorama d’Olot. Tras su disolución, sus componentes desarrollaron sus carreras personales dando fruto a otras compañías de índole cabaretera como la cía. La gallina de metal o la cía. Colibrindis.

L'Associació Cultural La Incívica és el resultat d'un conglomerat d'artistes provinents de diferents àmbits. Actors, músics i acròbates van enllaçar les seves disciplines per tal de crear espectacles d'una tonalitat força cabaretera, amb capacitat de ser representats en circuits teatrals de sala o carrer i també en esdeveniments (inauguracions, convencions, passarel·les de moda, etc.). Els seus components va ser, entre d'altres, Jordi Robles, Marta Betriu, Maria Ribera, Miriam Escurriola, Inés Guardia, Ivan Oset, Claudia Vila i el grup musical Lady in Black liderat per Aida Oset i Pablo Yupton. Durant els seus deu anys de trajectòria, la companyia va produir nombrosos espectacles que van ser representats en centres culturals (Casa Elizalde, Ateneu Santboià, La Capsa del Prat de Llobregat, Centro Cultural de Sarrià), sales teatrals de petit format (Teatre RaiArt de Barcelona, Sala Triángulo de Madrid), celebracions de gran format (Festa Major de Sant Boi, Festa Major de l’Esquerra de l’Eixample, Parc Joan Miró) i esdeveniments de gran magnitud (Jornades Masia Cabanyes de Vilanova i la Geltrú, Factoria de les Arts de Terrassa, Festival Internacional de Benicàssim). L'any 2007 l’Associació estrena el seu espectacle Cabaret InCivic, que va estar en gira fins al 2011. L'any 2009, Marta Betriu va guanyar la Beca Incubadora que atorga l'Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot amb el projecte El meu món no cap en aquesta casa. L'Associació el va produir amb el suport del CoNCA, l’Antic Teatre i el Festival Panorama d’Olot. Després de la seva dissolució, els seus components van encaminar les seves carreres personals donant fruit a altres companyies de caràcter cabareter com la cia. La gallina de metal o la cia. Colibrindis.

 

Grup musical Lady in Black

Creació d'Aida Oset i Pablo Yupton

bottom of page